Wetgeving rondom hygiëne en voedselveiligheid met uitleg van ADN

Verkoop van voedingsmiddelen en/of bereiding en/of transport zijn belangrijke handelingen. Je bent niet verplicht te verkopen of te bereiden, of te transporteren, doe je dat wel, dan moet je je aan bepaalde regels houden. Deze regels zijn soms lastig te begrijpen, te lezen of te implementeren. ADN heeft een document gemaakt met de meest relevante verordeningen, wetten en aanvullende eisen over verpakken, etiketteren en algemene eisen gericht op informatieverstrekking aan gebruikers.

Het document is opgebouwd met uitsnedes uit de (meest) relevante (wettelijke) stukken waarin beschrijvingen staan waaraan we ons, als verkoper van voeding, te houden hebben, met cursief gedrukt de uitleg erbij.

ADN-leden kunnnen dit document hier gratis downloaden.

Meer informatie of een afspraak maken?
Meer informatie of een afspraak maken?

ADN staat voor je klaar!