ADN RI&E Support

Veel ondernemers zien het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) als een grote last. Onbekend, voor velen, is dat de RI&E al een wettelijk verplichting is sinds 1994. Elke ondernemer met medewerkers moet aan kunnen de tonen dat de RI&E is uitgevoerd en de verbeterpunten binnen het plan van aanpak zijn opgenomen. Het niet kunnen aantonen van een geldige RI&E kan een boete opleveren van €3500,-. 

ADN ontzorgt

Jan van den Berg heeft vele jaren ervaring in het verzorgen van de RI&E binnen verschillende branches. ADN gaat het uitvoeren van de RI&E als dienst aanbieden om de leden te ontzorgen. Een bekende voor de branche, Jan van den Berg, gaat deze nieuwe dienstverlening uitvoeren. Jan heeft al vele jaren ervaring in het verzorgen van de RI&E binnen verschillende branches en heeft in het verleden, binnen de AGF-branche, veel ervaring opgedaan als bedrijfsadviseur van ADN. Hij kent onze branche dus goed.

Wat levert het op

Na het invullen van alle onderdelen van de RI&E ontvang je een digitale rapportage, waaraan het plan van aanpak gekoppeld zit met de verbeterpunten. Aan de verbeterpunten wordt een tijdspad gekoppeld. Niet alle verbeterpunten hoeven direct te worden opgepakt. Met de uitgevoerde RI&E en het plan van aanpak ben je voor 4 jaar ‘Arboproof’ (mits er tussentijds geen verbouwing of grote organisatorische veranderingen hebben plaatsgevonden). Hiermee ben je dus voor 4 jaar gevrijwaard voor een boete van de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie). Belangrijker nog, het geeft een goed beeld van de veiligheid binnen jouw bedrijf. Dit is een prettig gevoel voor jou als werkgever, maar ook een goed signaal richting je medewerkers.

Investering

De investering voor dit volledige ontzorgpakket (incl. bezoek op locatie en Plan van Aanpak) bedraagt €450,- (ex BTW) per winkel.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand formulier.

ADN RI&E Support graag ontvang ik meer informatie

De werkwijze

Nadat je je hebt aangemeld bij ADN neemt Jan van den Berg contact met je op. Samen met Jan ga je je bedrijf door. Hierbij komen ook de volgende zaken aan bod: 

 • Welke verzuimverzekering heb je en wat is het verzuimpercentage van het afgelopen jaar? 
 • Van welke Arbodienst maak je gebruik? 
 • Is er een huishoudelijk reglement waarin de protocollen staan beschreven met betrekking tot: 
  • PSA – pesten, seksuele intimidatie, agressie 
  • PMO – preventief medisch onderzoek 
  • Gedragscode rondom arbeidsdiscriminatie
 • ​​Wie de vertrouwenspersoon is binnen het bedrijf 
 • Hoe het calamiteitenplan wordt ingezet 
 • Wie de preventiemedewerker is