MEDEWERKERS


ADN ondersteunt leden bij het invullen van hun rol als goed werkgever. Met behulp van trainingen, workshops en dienstverlening in de vorm van o.a. standaard contracten, het ADN ZorgPortaal en opleidingen voor medewerkers.

Ook heeft ADN samen met de CVAH (branchevereniging voor de ambulante handel) en vakbonden CNV en FNV een Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO) gesloten voor de AGF Detailhandel. De cao betreft een pakket aan afspraken waarmee zowel de continuïteit van de onderneming als het belang van de werknemer gediend is.

Scroll door voor meer informatie rondom personeel.

CAO
De cao betreft een pakket aan afspraken.
Jaargesprekken
Minstens één keer per jaar een persoonlijk gesprek.
Personeelbeleid
Van werven, overleggen, afspraken tot aan contracten en ontslag.

Collectieve WIA verzekering
Aanvullende regeling.
RI&E Module
ADN heeft een branche RI&E ontwikkeld.
Pensioen
Een middelloon regeling met een vaste premiebijdrage voor vijf jaar.

Werkwijzer AGF Detailhandel
Langer en gezond werken in de AGF.
Meer informatie of een afspraak maken?
ADN staat voor je klaar!
Zorg voor je personeel
Arbo en verzuim.
ADN Marktplaats