De ledenraad van ADN

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen ADN. Vanuit het hele land hebben afgevaardigden (leden) hier zitting in en vertegenwoordigen zij alle leden uit de branche. De afgevaardigden in de Ledenraad worden gekozen of aangedragen. Een ondernemer kan zichzelf ook kandidaat stellen om in de Ledenraad zitten te nemen.

Indien je een keer een ledenraadsvergadering als toehoorder zou willen bijwonen, neem dan even contact op met het Secretariaat via telefoon (070) 351 21 06.

Ledenraadsvergaderingen 2019

26 maart, De Schakel te Nijkerk
4 juni, De Schakel te Nijkerk (onder voorbehoud)
15 oktober, De Schakel te Nijkerk