Het bestuur van ADN

Het bestuur van ADN bestaat uit vijf ondernemers die actief zijn in de groente- en fruitbranche. Ieder bestuurslid heeft een bepaalde functie binnen het bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter, een penningmeester en twee bestuursleden. Naast de verdeling in verschillende functies en de daarbij horende taken, hebben ze een aantal gezamenlijke taken. Onder deze taken vallen onder andere het onderhouden van externe contacten en stimuleren van samenwerking. De volgende ondernemers hebben zitting in het bestuur van ADN:

Marco Dijkema – Vicevoorzitter

Ondernemer in Julianadorp