• Ondernemen

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Om risico’s in jouw bedrijf in beeld te brengen, heeft ADN de RI&E speciaal voor de AGF Detailhandel ontwikkeld. Deze online Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is erkend door de Inspectie SZW en brengt alle risico's voor de veiligheid en gezondheid in kaart.

Op basis van de uitkomsten rolt na het invullen van deze RI&E vragenlijst, hier een plan van aanpak uit met maatregelen om met de risico's aan de slag te gaan. Omdat de branche RI&E erkend is, voldoe je na invullen aan de verplichtingen vanuit de Inspectie SZW. In de regel dien je minimaal eens per vier jaar de RI&E in te vullen.

Ben jíj RI&E plichtig?

Waarschijnlijk wel. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, dus: ondernemers mét personeel (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Met behulp van het schema op RIE.nl kun je bepalen of ook jij volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

Toetsing verplicht?

Ondernemers met minder dan 25 medewerkers hoeven de RI&E niet extern te laten toetsen. Het invullen van de branche RI&E en aan de slag gaan met de maatregelen is voldoende. Ondernemers die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, zijn wel verplicht een externe toetsing te laten uitvoeren.

Samen met je medewerkers

Betrek vooral je medewerkers bij het invullen van de RI&E. Dat kost je wel wat tijd, maar je zorgt voor betrokkenheid in je team.

De online Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is erkend en vraag je aan bij ADN

Gratis

De online ADN RI&E is voor ADN-leden gratis. Niet-leden brengen wij € 75,- (ex BTW) administratiekosten in rekening.

Neem contact op met ADN voor jouw inloggegevens. Dit kan per mail info@agfdetailhandel.nl of vul het formulier onderaan deze pagina in.

Kijk op de algemene website van de RI&E voor meer informatie.

Ja! Ik wil graag vrijblijvend meer informatie ontvangen over RI&E

Meer informatie of een afspraak maken?

ADN staat voor je klaar!