• Ondernemen

Hygienecode AGF

Naast de persoonlijke verzorging van je werknemers, de winkelpresentatie en producten van een hoge kwaliteit, is hygiëne en voedselveiligheid erg belangrijk binnen de winkel. Door kritisch naar het productieproces en de kwaliteit van je producten te kijken en regelmatig controles uit te voeren, kun je risico's zoveel mogelijk beperken en kritieke punten beter beheersen.

Hygiënecode AGF Detailhandel

Sinds 1997 ben je verplicht te werken volgens de Hygiënecode AGF Detailhandel bij het bewaren, bewerken, bereiden, verpakken en verkopen van je producten. Deze code is bedoeld voor groente- en fruitspeciaalzaken, inclusief bedrijven in de ambulante handel (bijvoorbeeld marktkramen), die bewerkte of onbewerkte groenten en fruit verkopen.

In de hygiënecode zijn richtlijnen opgenomen over inrichting, productie, verkoop en een juiste manier van werken. Deze richtlijnen hebben als doel een optimale hygiëne te bereiken bij de bewerking, opslag en verkoop van je producten en daarmee risico’s in de voedselveiligheid zoveel mogelijk uit te sluiten. Vooral producten die worden bewerkt en de integratie van andere producten, zoals vlees en vis, lopen een groter risico als het gaat om kwaliteit en hygiëne. Dit vraagt om een betere beheersing van de kwaliteit. Voorgesneden rauwkost is bijvoorbeeld een belangrijk product in je omzet, maar niet altijd even hygiënisch. Als je werkt conform de Hygiënecode, wat dus verplicht is, weet je zeker dat je voldoet aan de wetgeving omtrent voedselveiligheid en kun je rekenen op goedkeuring bij controle van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Update

Momenteel wordt onze vernieuwde Hygiënecode gecheckt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tot die tijd dient de huidige Hygiënecode nog gehanteerd te worden. Deze kun je hier downloaden.

Hulp bij de Hygiënecode AGF

Partners van ADN die je uitstekend kunnen helpen met het werken conform de Hygiënecode:

Bureau de Wit: zorgt zelfs (na goedkeuring van al hun controles) voor een 'goedgekeurd' registratie bij de Voedsel- en Warenautoriteit waardoor je door hen niet gecontroleerd wordt. Door de regelmatige rapportages aan externen te tonen, toon je aan conform de wetgeving op het gebied van voedselveiligheid te werken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De instantie die de hygiëne en kwaliteit van jouw producten en winkel controleert is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA is bevoegd om zelf boetes uit de delen wanneer je niet aan de wettelijke eisen voldoet.

De hoogte van de boetes kan variëren, maar begint bij een bedrag van € 450,-. Het zijn dus hoge bedragen. Bij het constateren van herhaling van een bepaalde overtreding komen er extra toeslagen op de boetes. De Hygiënecode binnen uw bedrijf verdient dus de nodige aandacht. Gesprekken met de Voedsel- en Warenautoriteit hebben ons geleerd dat de controles aangescherpt zijn. Alleen de registratie van temperaturen en het bijhouden van een schoonmaakschema zijn echt niet meer voldoende. De Hygiënecode dien je in zijn geheel na te leven. Ons dringende advies is om kennis te nemen van de eisen en vervolgens daadwerkelijk maatregelen te nemen. Als je zorgvuldig met de voorschriften omgaat uit de Hygiënecode en een goede registratie bijhoudt, kun je ernstige problemen voorkomen en hoge boetes uitsparen.

Waar let de NVWA op?

De inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit zal als eerste op de volgende punten letten:

Onderschat het belang van deze regelgeving niet. Naast de hoge boetes die je kunt krijgen wanneer je de regels niet naleeft, is ook de bewustwording van de huidige moderne consument een belangrijke drijfveer. De consument wordt tegenwoordig overal geconfronteerd met deze zaken. Voor een ondernemer is het dus belangrijk om zich positief te profileren op dit gebied. Je collega's doen het ook! Zeker met betrekking tot leveringen aan bedrijven en instellingen worden de eisen aangescherpt.


Meer informatie of een afspraak maken?

ADN staat voor je klaar!