• Ondernemen

Collectieve WIA verzekering CAO AGF Detailhandel

CAO partijen hebben een collectieve werknemersverzekering afgesloten voor aanvulling van het loon voor het WIA-gat en bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%. De kosten van de premie voor deze verzekering zullen gelijkmatig worden verdeeld tussen werkgever en werknemer. Het is een werknemer toegestaan, door middel van het ondertekenen van een afstandsverklaring, af te zien van deze verzekering. Het is de werkgever toegestaan een gelijksoortige verzekering af te sluiten bij een eigen verzekeraar.

De premiepercentages voor 2019 lees je hier.Meer informatie of een afspraak maken?

ADN staat voor je klaar!