eHerkenning

eHerkenning

4 juli 2019

Om zaken te doen met de overheid heb je als ondernemer eHerkenning nodig. eHerkenning zorgt ervoor dat jouw gegevens veilig en versleuteld worden verzonden. Je hebt eHerkenning onder andere nodig om jouw energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en daarmee te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.

eHerkenning is er op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Welk niveau je nodig hebt, hangt af van de overheidsinstanties waarmee je zaken doet.

Betrouwbaarheidsniveaus

De eHerkenning-betrouwbaarheidsniveaus (EH) lopen van EH1 tot en met EH4, waarbij niveau 1 het laagste niveau is, en 4 het hoogste.

Ga na met welke overheidsinstanties je zaken doet, of gaat doen, en welk betrouwbaarheidsniveau zij vereisen.

Vraag een eHerkenning inlogmiddel aan voor het hoogste betrouwbaarheidsniveau dat je nodig hebt.

Heb je al een eHerkenning inlogmiddel, maar is het niveau daarvan niet hoog genoeg voor een specifieke instantie, dan kun je ‘upgraden’. Aan het upgraden zijn kosten verbonden.

Een voorbeeld:

Je kunt met eHerkenning onder andere inloggen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en het UWV. Voor de KvK volstaat niveau 1, voor het UWV heb je niveau 3 nodig. Als je dus zowel met de KvK als met het UWV zakendoet, kies je voor het hoogste benodigde niveau: niveau 3.

Deelnemende instanties

Steeds meer instanties, waaronder gemeentes, werken met de eHerkenning. Op de website van eHerkenning vind je een overzicht van alle deelnemende organisaties en het betrouwbaarheidsniveau dat zij vereisen.

Wanneer je filialen in verschillende gemeentes hebt, kan het zijn dat je een aparte eHerkenning voor een filiaal nodig hebt om zaken te doen met de gemeente waarin dat filiaal is gevestigd, bijvoorbeeld wanneer je een parkeervergunning voor dat filiaal wilt aanvragen.

Aanvragen en kosten eHerkenning

Bij het aanvragen van een eHerkenning inlogmiddel zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per leverancier en per betrouwbaarheidsniveau. Ook de wijze van aanvragen verschilt per betrouwbaarheidsniveau. De aanvraag duurt ongeveer 1 week en kan via de leveranciers die vermeld zijn op het Leveranciersoverzicht.

Vanuit ADN zijn wij momenteel met een aantal partijen in gesprek over de kosten van eHerkenning en hopen op korte termijn met een collectief aanbod te kunnen komen.

Informatieplicht Energiebesparing

Moet jouw winkel voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing? Dan moet je voor 1 juli 2019 alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van de RVO. Voor dit eLoket heb je betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

Meer informatie over Informatieplicht Energiebesparing lees je hier. Wil je hulp bij het aanleveren van de rapportage klik dan hier.

Meer informatie

Website eHerkenning