Hulp met het AVG handboek voor ADN leden

Hulp met het AVG handboek voor ADN leden

30 april 2018

ADN helpt je op weg met de AVG!

Ook jij verwerkt persoonsgegevens, misschien wel dagelijks. In dat kader brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met zich mee dat je je aan nieuwe regels moet gaan houden en wel vanaf 25 mei 2018! Volgens de AVG moet het verwerken van persoonsgegevens duidelijker en transparanter.
Bekijk hier ons stappenplan, zodat je een idee krijgt van waar jij op korte termijn actie moet ondernemen.

Praktische AVG-hulp van ADN:

Middels bovengenoemd stappenplan kun je voldoen aan de richtlijnen van AVG. Dit vraagt wel van jou als ondernemer een actieve houding en een grondige aanpak. Je kunt ervoor kiezen om dit zelf volledig op te pakken. Maar je kunt er ook voor kiezen om hiervoor hulp van de Juridische Dienst van ADN in te schakelen.

AVG-handboek
ADN Juridische dienst is doende geweest een AVG handboek samen te stellen gericht op de groente- en fruitspecialisten. Het AVG handboek vormt het beleid dat jij als ondernemer voert op het gebied van gegevensverwerking. Omdat niet elke onderneming hetzelfde is, dien je het handboek nog wel aan jouw situatie aan te passen. Het handboek is een word-document, dat op meerdere plaatsen moet worden ingevuld en aangevuld. Verder dien je ervoor zorg dragen dat jouw praktijk aansluit bij jouw beleid.

Het handboek dient te worden gezien als een register dat je verplicht bent te hebben. Dit volgt uit de AVG! Ook moet je het bijhouden. Als er bijvoorbeeld iets wijzigt binnen jouw onderneming, kan dat gevolgen hebben voor je beleid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Bij controle door een toezichthouder moet je het handboek kunnen laten zien. Kun je dat niet, dan wordt dat gezien als een overtreding en kan de boete hoog oplopen. Uiteraard allemaal in verhouding, maar boetes kunnen oplopen tot miljoenen euro’s. Niet iets om even naast je neer te leggen dus, deze materie.

AVG handboek voor ADN leden
ADN Juridische Dienst stelt het AVG handboek ter beschikking aan leden van ADN. De kosten hiervan zijn € 275,- ex btw. Voor houders van een abonnement bij de Juridische Dienst van ADN is het voordeliger. Het handboek kost dan 3 uur van het abonnement. Dat betekent dat je het handboek kunt aanschaffen als je minimaal een Medium Abonnement hebt bij de Juridische Dienst van ADN. Met een Medium Abonnement heb je recht op 4 uur juridisch advies per jaar voor € 266,- ex btw. Er resteert dan nog 1 uur juridisch advies, vrij te besteden. Klik hier voor meer informatie over onze juridische dienst en de beschikbare abonnementen.

Vraag het handboek aan

Neem contact op met ADN Juridische Dienst: bel met (0318) 72 78 26 (tussen 8:30-13:00u.) of mail naar juridischadvies@agfdetailhandel.nl.

AVG stappenplan

Een kort stappenplan met korte termijnacties om te ondernemen

ADN Juridisch Advies

Hulp bij de AVG wetgeving