Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

7 februari 2019

Lobby loont!

ADN is de afgelopen maanden druk geweest met de lobby voor aanpassing in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want er is voor de belangrijke dossiers naar ons geluisterd. Het is volop in het nieuws geweest, en in de Tweede Kamer zijn de nodige discussies gevoerd. De eerste Kamer moet zich nog uitspreken, maar de verwachting is dat dit nog dit voorjaar gaat gebeuren met de huidige bezetting, waardoor ook daar meerderheid zal zijn voor de voorstellen. De nieuwe wetgeving zal dan per 1 januari 2020 van kracht gaan worden. Wat hebben we bereikt:

Vrijstelling verhoogde WW premie
Lobby heeft ervoor gezorgd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan (tot 12 uur in de week) geen verhoogde WW premie hoeven te betalen. In het wetsvoorstel stond opgenomen dat voor alle tijdelijke contracten een verhoogde WW premie zou gaan gelden van minimaal 5 procentpunten. In onze winkels wordt veel gebruik gemaakt van tijdelijke krachten (scholieren, bijbaantjes).

Ontslagrecht ruimer
Het wordt makkelijker om een ontslagprocedure te starten. Bij een ontslagaanvraag kunnen binnen de nieuwe wetgeving meerdere gronden tegelijk worden aangedragen en deze worden dan ook meegewogen. Voorheen was dit niet mogelijk.

Verruiming keten tijdelijke contracten
Belangrijke wijziging en tevens winstpunt in de lobby is de verruiming van de keten van tijdelijke contracten. Dit was 24 maanden en worden er 36. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden om te bezien of er voldoende werk is en blijft om medewerkers ook een vast contract aan te bieden.

Extra geld voor scholing
Voor het kleine MKB wordt 48 miljoen beschikbaar gesteld voor bedrijfsscholing. Dit betekent dat ondernemers makkelijker zelf medewerkers kunnen gaan (bij)scholen op de eigen winkelvloer. ADN zal dit natuurlijk nadrukkelijk volgen om te bekijken hoe we daar binnen onze branche invulling aan kunnen gaan geven.

Payroll
Voor payrollbedrijven gaan er ook zaken veranderen. Zo is in de wetgeving opgenomen dat de arbeidsvoorwaarden binnen de branche voor iedereen gelijk moeten zijn. Werknemers die via een payrollbedrijf worden ingeleend hebben dus dezelfde rechten en plichten als de medewerkers die onder de eigen branche CAO vallen. Ook de ketencontracten via Payroll worden aan banden gelegd en zal dus hetzelfde worden als voor andere bedrijven. Dit zal gevolgen hebben voor de kosten van payroll.

Tegenvaller die nog mee kan vallen
Voor seizoenswerk is nog geen oplossing gevonden. Om hier een uitzondering voor te maken is in de uitvoering nog niet mogelijk gebleken. Om die reden is gesteld dat de verhoogde WW premie, in beginsel ook zal gelden voor seizoenswerkers. De meevaller is dat de overheid de ruimte aanbiedt om daar aan de CAO tafel verdere afspraken over te maken.

Meer informatie
De meer gedetailleerde uitwerking van deze nieuwe wet zal binnenkort op de website van ADN te vinden zijn. ADN blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en zal waar nodig en mogelijk aan de bel trekken waar het gaat om de belangen van de AGF specialist.