WIA verzekeringspremie 2018

WIA verzekeringspremie 2018

15 januari 2018

De WIA-verzekeringen gelden voor de medewerkers waarvoor de cao detailhandel AGF van toepassing is. De verzekering is verlengd met 1 jaar, hiervan hebben werkgevers in december een schrijven gekregen. Hieronder de premiepercentages op een rij.

Het premiebedrag wordt berekend door de totale verzekerde loonsom met het premiepercentage te vermenigvuldigen. vanuit de basis.

Verzekering Premie% 2017 Premie% 2018 Verzekeringsvoorwaarden
Loondervingsverzekering 0,039% 0,039% 425.103
Inkomen op Peil tot WIA-loongrens 0,520% 0,545% 440.103


Wat je verder nog moet weten:
Vanaf 2022 is de wettelijke AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. De verwachting is dat de AOW-leeftijd verder gaat stijgen. De paritaire partijen cao detailhandel AGF hebben daarom bepaald dat de verzekerde eindleeftijd van jouw verzekering 68 jaar wordt. Medewerkers die zijn gemeld onder de verzekering, ziek worden in 2018 en de WIA instromen, zijn hierdoor verzekerd van een uitkering tot maximaal 68 jaar.

Nog vragen? Neem dan contact op met uw adviseur bij Aegon of bel naar ADN Risk: (030) 284 86 13.ADN actief op social media

Volg ons op Facebook en blijf zo dagelijks op de hoogte van nieuws en actualiteiten