Vakantie tijdens ziekte of ziekte tijdens vakantie: hoe zit het nu eigenlijk?

Vakantie tijdens ziekte of ziekte tijdens vakantie: hoe zit het nu eigenlijk?

16 april 2019

Vanaf 1 januari 2012 bouwt een zieke werknemer evenveel vakantie op als een niet-zieke werknemer. Regelmatig rijst de vraag wat kan en mag er met dat opgebouwde verlof. Mogen vakantiedagen worden ingehouden als de zieke werknemer op vakantie wil? Vervalt het verloftegoed van een langdurig zieke werknemer ook na een half jaar? En wat nu als de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie? Hieronder zal één en ander duidelijk worden gemaakt.

De bedoeling van vakantiedagen is dat de werknemer de tijd heeft om uit te rusten of om bij te komen van het werk. Over het afboeken van vakantiedagen moeten duidelijke afspraken bestaan. Bij een niet-zieke werknemer spreekt één en ander voor zich: de werknemer vraagt vakantie aan, de werkgever keurt het goed en de vakantie wordt van het tegoed afgeschreven. Vaak is dit de normale gang van zaken en zijn er geen problemen. Maar bij een zieke werknemer moet je even opletten.

Een langdurig zieke werknemer behoudt het recht op vakantie. Of de door de zieke aangevraagde vakantie ook van het verloftegoed mag worden afgeschreven, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Voor vragen of advies kun je op werkdagen tussen 08.30-13.00 uur contact opnemen met de juridische dienst van ADN: (0318) 72 78 26 of juridischadvies@agfdetailhandel.nl.ADN Juridisch Advies

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 – 13:00 uur op (0318) 7278 26 of mail naar juridischadvies@agfdetailhandel.nl

Half uur gratis juridisch advies

Meer tijd nodig? Een abonnement biedt uitkomst