Unanieme steun voorzitter ADN

Unanieme steun voorzitter ADN

27 maart 2019

Tijdens de Ledenraadsvergadering van 26 maart van ADN is er uitvoerig gesproken over het rumoer dat recent over de bedrijfsmatige activiteiten van ADN-voorzitter Wim Landwaart is ontstaan. Producten van Landwaart Culinair liggen bij verschillende supermarkten in het land. Vanuit een aantal ondernemers in het land zijn hier vragen over gesteld, waarbij sommigen van mening zijn dat dit, in combinatie met een bestuursfunctie binnen ADN, niet wenselijk zou zijn.

Achtergrond

Speciaalzaken leveren al jaren aan supermarkten/horeca/en andere derden. De laatste tijd neemt de vraag vanuit de supermarkt toe. In het specifieke geval van onze voorzitter is de vraag vanuit de supermarkt groot. Naast de winkel van Landwaart in Maartensdijk, wordt door de zoon van Wim een groothandel geleid (Landvers). Vanuit deze groothandel worden ook veel collega groentemannen beleverd, ook met kant-en-klaar producten zoals maaltijden, patisserie en overige producten. Hoewel Wim, als ADN-voorzitter, strijdt voor het versterken van de AGF-speciaalzaken en daar zijn winkel voor openstelt, zijn recepten beschikbaar stelt en hij waar mogelijk de speciaalzaak vooropstelt, getuigt het ook van goed ondernemerschap om verder te kijken. Hij heeft daarbij in het verleden vaak aangegeven dat er ten opzichte van de supermarkt volop kansen liggen voor de speciaalzaak, die mening is niet veranderd. Echter voortschrijdend inzicht en een steeds weer veranderende markt vraagt om flexibel ondernemen. De stap maken naar het leveren aan supermarkten staat voor iedereen vrij. De supermarkt is zoekende en als de één het niet levert dan gaan ze naar iemand die dat wel doet.

Landwaart levert alleen aan zelfstandig ondernemers (franchisenemer) en maakt geen afspraken met hoofdkantoren. Landwaart voert geen actieve acquisitie, maar wordt wekelijks benaderd en stelt daarbij zijn eigen voorwaarden voor levering. Waar mogelijk en wenselijk zal rekening worden gehouden met leden van ADN die in de omgeving actief zijn.

Unanieme steun vanuit Bestuur en Ledenraad

Er is een aantal berichten bij ADN, en bij Wim zelf, binnen gekomen van leden. Deze zijn meegenomen in de vergadering van de Ledenraad. Berichten vanuit de branche zijn overwegend ter ondersteuning van de voorzitter, een enkel lid heeft bedenkingen geuit. Gelet op bovenstaande toelichting zijn Bestuur en Ledenraad van ADN unaniem van mening dat de activiteiten van Landwaart op geen enkele manier in de weg zitten bij het vervullen van zijn bestuurlijke functie binnen ADN. Sterker nog, Wim wordt gezien als boegbeeld voor de branche en Landwaart Culinair als inspiratiebron voor veel collega’s. Bestuur en Ledenraad hebben Wim Landwaart dan ook gevraagd aan te willen blijven als voorzitter van ADN. Hierop heeft hij positief gereageerd.

Samen verder

ADN spreekt de hoop uit dat dit bericht ook de bedenkingen heeft weggenomen. Samenwerking binnen de AGF Detailhandel kan nog veel verder geoptimaliseerd worden. Wanneer handen ineen geslagen worden en we als speciaalzaak blijven ontwikkelen en vernieuwen, liggen er volop kansen voor iedereen. Dat gaat alleen door met elkaar de samenwerking aan te gaan en elkaar positief te stimuleren. ADN heeft hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt en zal dat de komende jaren, onder voorzitterschap van Wim Landwaart, zeker blijven doen. Dit doen we het liefst met een sterk collectief binnen ADN in samenwerking met onze partners en Vrienden.

Voor meer informatie en contact: Mark Heemskerk, directeur ADN: (06) 51 97 03 47 of (070) 351 21 06.