Samenwerking ADN en VBW gaat van start

Samenwerking ADN en VBW gaat van start

20 december 2018

We hebben het langs verschillende kanalen al gecommuniceerd, maar vanaf 2019 gaat ADN intensief samenwerken met de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW). Een collega brancheorganisatie die de belangen behartigt van de gevestigde bloemisten in Nederland.

Voor ADN geen onbekende, want we doen al ruim 15 jaar een aantal zaken gezamenlijk in de dienstverlening. Tot dit moment was dat vooral op het gebied van mantelcontracten, juridische dienstverlening en communicatie-uitingen. Vanaf januari komen daar in eerste instantie zaken als ledenadministratie en financiële administratie bij en nog wat overige secretariële werkzaamheden.

Beide verenigingen blijven gewoon zelfstandige organisaties met een eigen bestuur. Het behoud van de eigen identiteit staat hoog op de prioriteitenlijst van zowel ADN als de VBW. Voor de leden gaan er in de loop van het jaar wel dingen veranderen. Uiteindelijk wel met het doel de gehele dienstverlening, ondersteuning, kennis en lobby te versterken. Hieronder kun je lezen wat de verdere achtergrond van de samenwerking is en wat er gaat veranderen. Wanneer er (na het lezen) vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op.

Unaniem besluit

De besluitvorming voor samenwerking met de VBW is zorgvuldig genomen. In het voorbereidende traject is een delegatie van het Algemeen Bestuur betrokken geweest. Vervolgens is het besproken in verschillende bestuursvergaderingen en tot slot voorgelegd aan de Ledenraad binnen de vergadering van 30 oktober jl. De besluitvorming was unaniem om te kiezen voor deze samenwerking.

Waarom samenwerken

ADN is een relatief (financieel) gezonde organisatie. Echter is de vereniging aanzienlijk kleiner geworden en zijn de inkomsten voor een deel ook afhankelijk van externe middelen (subsidies en sponsorbijdragen). In principe is hier niets mis mee, maar dat maakt een organisatie wel iets kwetsbaarder. De subsidie van de laatste jaren vanuit het Sociaal Fonds heeft er wel voor gezorgd dat we veel meer kunnen doen in de ondersteuning, begeleiding en opleiding binnen de branche. Toch gaat er ook heel veel tijd zitten in zaken die we prima gezamenlijk met andere (branche)organisaties kunnen doen. We praten heel veel over samenwerking, maar de daadwerkelijk invulling en stap laat vaak te lang op zich wachten. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat de algemene taken worden samengevoegd en we daardoor meer ruimte en tijd krijgen om met branchespecifieke zaken bezig te zijn. Verder krijgen we in gezamenlijkheid meer slagkracht. VBW heeft ruim 1200 leden. Dit samengevoegd met de leden van ADN maakt ons sterker en een meer aantrekkelijke gesprekspartner en samenwerkingspartner.

Waarom de VBW

Eén van de eerste vragen die tijdens de vergadering van de Ledenraad werd gesteld was: waarom samenwerking met de bloemenbranche? Op zich een hele logische vraag, omdat we misschien wel iets dichter bij de ambachten van de slagers, bakkers en vis liggen dan bij de bloemen. De relatie tussen ADN en VBW gaat al vele jaren terug. Samenwerking is er al op een aantal terreinen geweest, zelfs al binnen een arbo-convenant. Het ‘soort’ ondernemer is goed vergelijkbaar zijn we achter gekomen. Uitdagingen, kansen en bestaande problematieken zijn vergelijkbaar en herkenbaar. Er kan samenwerking worden gevonden in de aanpak van de ondersteuning in de branche. Daarnaast is het zo dat qua organisatie en daarbij de cultuur zeer vergelijkbaar is. Beide organisaties zijn laagdrempelig, zeer vraaggestuurd ingericht en informeel, waarbij de hands-on mentaliteit de boventoon voert. Er is van beide kanten veel vertrouwen in een mooie en goede toekomst, waarbij de samenwerking vooral is gericht op verbetering van datgene waar we als vereniging voor in het leven zijn geroepen:

Ondersteuning van de leden op alle terreinen, ter verbetering van het rendement.

Vanaf 1 januari 2019 van start

Vanaf het nieuwe jaar gaan we starten met de samenwerking. In eerste instantie op het gebied van administratieve zaken. Jullie hebben allemaal een brief gekregen over het feit dat de financiële administratie samengevoegd gaat worden. Hiervoor stappen we over op ander systeem en gaan we op een andere manier factureren. De facturen gaan we digitaal (via de e-mail) versturen en we gaan (maandelijks) automatisch incasseren. Dit bespaart veel tijd en kosten en is voor jullie ook makkelijker en overzichtelijker voor de administratie. We hebben nog niet van iedereen de machtiging voor automatische incasso teruggekregen, dus hierbij het vriendelijke doch dringende verzoek om dat alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Contact

De telefonische bereikbaarheid wordt ook anders. In navolging van de VBW kom je bij telefonisch contact in een keuzemenu terecht. Dit zorgt ervoor dat je sneller bij diegene terecht komt waar de vraag voor bestemd is. Van daaruit kan ook worden doorverbonden naar de buitendienst of één van de andere medewerkers.
ADN krijgt kantoorruimte in Ede; dit is de vestigingsplaats van de VBW. Vooralsnog blijven we ook nog in het pand in Den Haag, maar in de loop van 2019 zal er verhuisd gaan worden.

Van start met STAP (Strategische Analyse & Plan)

Binnen de Ledenraad is ook gesproken over Groenteman met Ster. Vooralsnog gaan we hier in het nieuwe jaar (nog) niet mee van start. Wel gaan we inzetten op onderdelen uit Groenteman met Ster. Eveneens in samenwerking met de VBW gaan we van start met STAP; dit staat voor Strategische Analyse & Plan. We gaan hier later verder over berichten, maar in het kort komt het erop neer dat we een scan maken van de locatie waar je met je winkel zit. In eerste instantie van je klantpotentieel en concurrentiepositie, maar ook de mysteryshopper wordt ingezet. Daarnaast wordt er een cijfermatige scan gemaakt aan de hand van jaarrekeningen en wordt er een winkelbeoordeling gedaan door de eigen bedrijfsadviseurs. Ook het onderdeel hygiëne zal - anders dan de bloemisten omdat die hierin geen verplichtingen hebben - worden meegenomen.

Lobby

De term Lobby is een brede en zeer algemene term, maar we zullen ons, in samenwerking met de VBW, meer gaan richten op lobby. ADN is vanaf komend jaar weer lid van MKB Nederland en zal zitting nemen in verschillende commissies. Hier zullen we onze stem laten horen, maar kunnen we ook in gezamenlijkheid optreden (ADN en VBW). Belangenbehartiging zal op verschillende dossiers veel meer aandacht gaan krijgen. Beleidsmatig zullen we kijken wat we van de VBW kunnen leren en andersom.

Communicatie

De communicatie van beide organisaties is voor een deel al ondergebracht bij hetzelfde communicatiebureau. Dit zal verder op elkaar worden afgestemd, worden geïntensiveerd en geoptimaliseerd. We zullen daarvoor steeds meer de digitale kanalen gaan gebruiken, omdat dit sneller, actueler, een groter bereik geeft, meer interactief kan zijn en ook nog eens goedkoper is. Het ADN Magazine blijft zeker bestaan, maar zal nog vier keer per jaar worden uitgebracht en meer achtergrondverhalen gaan bevatten.

Tot slot

Nog niet alles is helemaal uitgestippeld voor het komende jaar. Voor beide organisaties is deze stap nieuw. Besloten is om stapsgewijs verdere invulling te gaan geven. We zitten daarvoor in de luxe positie dat het ook stap voor stap kan en we dus pas aan de volgende stap gaan beginnen als we daar klaar voor zijn en aan toe zijn.

Zowel ADN als VBW zijn zeer positief over deze samenwerking en zien volop kansen voor de toekomst. Er is veel vertrouwen in elkaar en de mogelijkheden die het te beiden heeft. We zullen je met alles, tussentijds, op de hoogte houden. Vragen kunnen natuurlijk altijd worden gesteld. Dat kan persoonlijk, via de telefoon of per mail. We horen graag wat je van de ontwikkelingen vindt en staan je graag te woord om een en ander nader toe te lichten.

Meer informatie of een afspraak maken?

ADN staat voor je klaar!