Resultaten enquête online ondernemen

Resultaten enquête online ondernemen

3 september 2020

Enige tijd geleden heeft ADN een enquête uitgestuurd om te peilen hoe het staat in de branche met het online ondernemen. Voor diegene die deze enquête hebben ingevuld, onze hartelijke dank. We kunnen deze informatie goed gebruiken om onze dienstverlening op dit vlak verder te optimaliseren en/of uit te breiden.

Grote diversiteit

Wat onder meer naar voren komt is dat er grote diversiteit bestaat binnen de branche. Er zijn ondernemers die alle mogelijke kanalen benutten die er zijn, inclusief een uitgebreide webshop. Er zijn ook ondernemers die zich nog niet heel intensief begeven op de digitale ‘snelweg’. Wel is de afgelopen maanden, tijdens de coronacrisis, gebleken dat de consument zich steeds meer richt op online aankopen en/of online oriëntatie voor aankopen. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt om, als ondernemer, ook online zichtbaar te zijn. En zichtbaar kan dan beteken dat je online je bedrijf presenteert en laat zien wat je in huis en te bieden hebt. Een mooie aanvulling daarop is dan ook dat de consument daadwerkelijk online zijn of haar aankopen kan doen. Er zijn al mooie voorbeelden ontstaan de afgelopen tijd, veelal lokale samenwerkingen van verschillende (vers) ondernemers.

Behoefte

De grootste behoefte voor ondersteuning op het gebied van online ondernemen die uit de enquête naar voren komt, ligt vooral op de volgende onderwerpen:

  • Een database met algemeen beeldmateriaal (foto’s en filmpjes)
  • Ondersteuning in teksten, algemeen, maar ook specifiek voor de eigen winkel
  • Cursussen met betrekking tot online ondernemen
  • Ondersteuning bij opzetten whatsapp groepen richting consument
  • Digitale poster, prijskaarten en foldermateriaal

Invulling ondersteuning

Allemaal belangrijke input waarvan ADN samen met haar partners aan het bekijken is op welke manier we het beste invulling kunnen geven aan de behoeften die er bestaan met het oog op de toekomst. Wij zullen binnenkort ook een aantal respondenten benaderen voor een sessie op dit thema. Heb jij de enquête niet ingevuld, maar wil je ook meedenken en meepraten? Stuur dan een mail naar info@agfdetailhandel.nl en we nemen contact met je op.