Resultaten Junami® enquête onder ADN leden

Resultaten Junami® enquête onder ADN leden

30 januari 2020

30 januari 2020, ’s-Hertogenbosch - Om meer inzicht te krijgen in de mening van groente- en fruitspecialisten over de Junami® appels, heeft Inova Fruit BV in oktober 2019 een enquête uitgevoerd onder ADN-leden. Ruim 15% van de leden heeft hier gehoor aan gegeven. Zij werden daarvoor beloond met een promotiepakket ter waarde van €50,- met de meest populaire Junami® promotie artikelen van 2019.

Bekendheid

Als eerste is de naamsbekendheid onder de leden gemeten. Slechts 2% van de ondervraagden heeft nooit eerder van Junami® gehoord. De overige 98% van de ADN-leden zijn allemaal bekend met de Junami® appel. De helft van de ondervraagden heeft Junami® daadwerkelijk in haar assortiment opgenomen en waardeert de verkoop van deze appel met een 7.

Verkoop ondersteuning

De groente- en fruitspecialisten (‘AGF specialisten’) die Junami® in de schappen van hun winkel hebben liggen, geven aan dat ze ondersteuning op de winkelvloer kunnen gebruiken om verkoopstijging te realiseren. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

  • 13% van deze Junami® verkopers prefereert aanlevering in een bedrukte Junami® doos in plaats van EPS krat, vanwege de betere uitstraling;
  • 67% van deze Junami® verkopers zegt reclame materiaal zoals flyers, receptenkaartjes, vlaggenlijn of een display goed te kunnen gebruiken;
  • 67% van deze Junami® verkopers zegt dat een winkelactie, zoals een winactie of spaaractie, gaat helpen om verkoopstijging te realiseren;
  • Een persoon heeft vermeld dat het leuk zou zijn om Junami® in een speciale box te verpakken, zodat hij zich met een speciale presentatie en prijs kan onderscheiden.

17% van de Junami® verkopers geeft aan geen extra ondersteuning nodig te hebben bij de verkoop.

Waarom geen Junami® in assortiment

De AGF specialisten die geen Junami® appels verkopen, hebben hier een duidelijke reden voor. Deze redenen staan hieronder opgesomd:

  • 68% van de ‘niet-verkopers’ zegt al zoveel soorten te hebben en nu geen plek voor meerdere soorten. Ze hebben gekozen voor Elstar, Jonagold, Kanzi, Pink Lady en Jazz, omdat hier meer vraag naar is. Als de Cox/ Elstar wegvallen, wordt Junami® opgenomen in het assortiment;
  • 21% van deze ‘niet-verkopers’ geeft aan dat Junami® niet verkrijgbaar is bij hun groothandel;
  • 11% van deze niet-verkopende leden geeft aan dat ze hebben gekozen voor andere soorten, omdat dit voor hun sterkere merken zijn, meer uitstraling en bekendheid hebben. Ze hebben geen vraag naar Junami® appels.

Beweegredenen om toch te starten met Junami® verkoop

We hebben aan de “niet-verkopers” gevraagd wat een mogelijke reden zou kunnen zijn om toch Junami® aan het assortiment toe te voegen. “Als de klanten om Junami® gaan vragen”, wordt het vaakst (30%) geantwoord. Andere beweegredenen zijn:

  • Als de leverancier het in zijn assortiment op gaat nemen: 15%;
  • Als de verkopen vanuit de leverancier èn Junami® worden ondersteund: 15%;
  • Als reclame materiaal wordt gegeven, zodat Junami® mooi gepresenteerd kan worden: 25%.

15% van deze leden gaat niet overwegen om Junami® aan het assortiment toe te voegen.

Conclusie

De resultaten van deze enquête zijn voor Inova Fruit BV richtinggevend en puur indicatief voor het bepalen van verkooppotentieel, -beweegredenen en -ondersteuning onder AGF specialisten. Over het algemeen kan gesteld worden dat er bij deze groep nog geen constante vraag vanuit de consument naar de Junami® appel is.

Alsnog wordt positief naar (eventuele) verkoop van Junami® gekeken, mits hun leverancier het kan leveren. Daarbij is verkoopondersteuning in vorm van p.o.s. materiaal of een (win)actie door nagenoeg iedere enquête-deelnemer gewenst, zodat ze zich kunnen onderscheiden van de supermarkt.

Promotiepakket

Inova Fruit BV is daarom voornemens om iedere Junami® verkopende AGF specialist een promotiepakket te geven met daarin populaire promotie artikelen. Ook een leuke winactie behoort tot dit promotiepakket, waarbij de consument kans maakt op sportieve prijzen. Dit wordt ondersteund met social media berichten en verhalen, welke de AGF specialist ook op zijn eigen social media kanalen kan plaatsen.

Bent u geïnteresseerd in dit promotiepakket? Stuurt u ons dan een bericht via het contactformulier van Junami®