Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC)

Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC)

16 februari 2021

ADN lobby heeft succes. Het Kabinet komt met een vangnetregeling voor schade die is ontstaan tijdens de rellen van 23 januari tot en met 28 januari 2021. In eerste instantie moet je hiervan melding doen bij je verzekeraar. Vergoedt deze de schade niet (volledig), dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC).

Voor wie?

  • Ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen,
  • Ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis en
  • Ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade.

Voorwaarden voor uitkering uit de regeling

De regeling zal gericht zijn op de schade die ondernemers hebben opgelopen als gevolg van de coronarellen. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende toekenningscriteria:

  • De regeling voorziet in vergoeding van de dagwaarde en herstelkosten. Dit sluit aan bij de gangbare basisuitkeringen in de verzekeringsmarkt.
  • MateriĆ«le schade wordt vergoed. Gevolgschade zoals omzetverlies valt niet onder de regeling.
  • ImmateriĆ«le schade valt niet onder de regeling. Voor emotionele hulp en bijstand kunnen mensen terecht bij Slachtofferhulp Nederland.
  • De schade is geleden in de periode 23 januari tot en met 28 januari 2021, de periode waarin zich de grootschalige rellen hebben voorgedaan.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert regeling uit

Het loket gaan binnenkort open. Via de website van RVO kun je wel alvast een melding doen. Het loket is bereikbaar via www.rvo.nl en telefonisch via (088) 042 25 00.