Qredits Hulplijn

Qredits Hulplijn

23 maart 2020

De lobby van ADN werkt op volle toeren. Samen met andere branches, verenigd in MKB Nederland, zien we steeds meer ondersteunende maatregelen tot stand komen om de MKB ondernemers tegemoet te komen. Zo heeft kredietverstrekker Qredits een aparte hulplijn ingericht en zijn de voorwaarden aanzienlijk gunstiger geworden.

Financiële gevolgen coronavirus?

Het coronavirus heeft op de volksgezondheid haar sporen al nagelaten. Naast fysieke gevolgen kan het virus ook financiële gevolgen hebben voor jou als ondernemer. We merken dat onze klanten geraakt worden door de huidige situatie rondom het coronavirus.

Qredits Hulplijn

Om jou snel te kunnen helpen hebben we een hulplijn in het leven te geroepen. Heeft jouw onderneming financiële problemen door de situatie rondom het coronavirus? Bel dan naar 0546 - 53 40 80 of mail ons op hulp@qredits.nl.

Speciale regeling lage rente

Toen we merkten dat onze klanten enorm geraakt worden door de huidige situatie rondom het coronavirus zijn we in gesprek gegaan met de politiek. En met succes, want met steun van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, kunnen we je een speciale regeling bieden.

Tijdens de aflosvrije periode van een half jaar betaal je als klant van Qredits slechts 2% rente over het onafgeloste gedeelte van het kredietbedrag. Je hoeft in deze periode dus niet af te lossen.

Waarom?

Ondernemers zoals jij zijn de motor van onze economie, als we door een menselijke benadering erger kunnen voorkomen, vinden we dat we ons hoofd boven het maaiveld moeten uitsteken. Overigens niets nieuws, we zijn er namelijk altijd al voor startende en bestaande ondernemers.