PAWW-bijdrage blijft 0,4% in 2021

PAWW-bijdrage blijft 0,4% in 2021

4 januari 2021

Binnen de CAO voor de AGF Detailhandel is een verplichte afspraak gemaakt dat medewerkers verplicht verzekerd zijn voor het derde WW-jaar. De premie wordt via de werkgever geïnd, maar wordt betaald door de werknemer. Dit verloopt via Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW).

Lage instroom WW maakt verhoging naar 0,5% overbodig

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdrage pad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden. De verlenging van de NOW zorgt ook in de eerste helft van 2021 voor lagere werkloosheid.

Meer informatie

SPAWW is een op zichzelf staande stichting. ADN heeft hier verder geen bemoeienis mee, behalve dat het partij is geweest bij het afsluiten van de CAO, waar deze regeling in opgenomen is. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting PAWW: spaww.nl