Niet goed? Geld terug!

Niet goed? Geld terug!

31 augustus 2018

Het gebeurt wel eens. Je koopt iets, maar eenmaal thuisgekomen blijkt het product niet aan je verwachtingen te voldoen. Veelal kun je dan gewoon terug naar de winkel om het om te ruilen. Geen probleem. Als consument geniet je bij koop dan ook voldoende bescherming van de wetgever. Het kan wél een probleem worden als er sprake is van non-conformiteit bij een koopovereenkomst tussen twee zakelijke contractspartijen. Ik neem als voorbeeld een groenteman die een aantal multifunctionele winkelweegschalen koopt. De verkoper heeft aangegeven dat het nieuwe systeem de groenteman veel tijd en geld zal besparen. Niets is minder waar gebleken.

In de wet is geregeld dat het gekochte product “aan de koopovereenkomst moet beantwoorden”. Als nu blijkt dat een paar dagen na aansluiting en installatie van de winkelweegschalen zich storingen voordoen en blijven voordoen, voldoen de weegschalen aldus niet aan wat de groenteman mocht verwachten. Er is dan sprake van non-conformiteit die zich na de aflevering openbaart. Een belangrijke rol spelen de mededelingen en toezeggingen van de verkopende partij. Een verkoper schept verwachtingen die waar gemaakt moeten worden. Daarnaast zal ook worden nagegaan of het product wel op een normale manier is gebruikt.

Klagen

In elk geval is het van belang dat het gebrek bij de leverancier wordt gemeld. Bij dit zogenaamde klagen moet aangegeven worden wat het probleem is en er moet worden gevraagd om een oplossing. Het is aan te raden dit schriftelijk te doen, in elk geval op een wijze die achteraf bewijsbaar is. De klager moet namelijk, indien het tot een geschil zou komen, kunnen aantonen dat hij de leverancier op het gebrek heeft gewezen.

Dit klagen moet ook tijdig gebeuren. De wet spreekt hier over “… melden binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen worden …”. Indien de koper besluit er later op terug te komen en nog niet te klagen en er gaat veel tijd overheen, kan het zo zijn dat de koper, indien hij een vordering zou willen instellen of van de koop af zou willen, geen mogelijkheden meer heeft. In dat geval kan de groenteman aldus alle rechten om de leverancier aan te spreken op de gebreken van de weegschalen verliezen.

Rechtspraak heeft uitgewezen dat je je klacht moet indienen zodra je een gebrek aan een product opmerkt, maar in elk geval binnen twee maanden. Ik wil daarbij opmerken dat het te adviseren is om gelijk een e-mail of brief te schrijven aan de leverancier zodra je het gebrek bemerkt. Op deze wijze is de leverancier gelijk op de hoogte en kan ook per omgaande schade beperkende maatregelen nemen of een oplossing bedenken.

Vordering: nakoming of ontbinding?

Verder zul je ook moeten voorkomen dat een vordering in het kader van de non-conformiteit verjaart. Stel dat de leverancier geen reactie geeft of alles betwist. Dan is het van belang om binnen twee jaar een vordering tot nakoming of schadevergoeding in te stellen. Dat wil zeggen dat er binnen twee jaar geprocedeerd dient te worden. In geval van koop geldt immers een verkorte verjaringstermijn van twee jaar. Overigens kan deze verjaringstermijn wel worden gestuit. Het stuiten van een verjaring wil zeggen dat de koper de leverancier laat weten dat hij ook na het verstrijken van de verjaringstermijn aanspraak blijft houden op wat hij wil vorderen.

Indien de leverancier geen gehoor geeft en de koper heeft wel het product gekocht en betaald, kan de koper al dan niet met behulp van een adviseur/advocaat zijn schade claimen bij de leverancier. De koper kan de koop ongedaan maken of indien er schade is geleden deze schade bij de leverancier claimen. In dat licht kan de koper alsnog (1) nakoming verlangen en de leverancier verzoeken om een nieuw product zonder gebreken te leveren; de koper kan ook de koopovereenkomst (2) ontbinden en daarbij een schadevergoeding vragen. De koper dient wel een keuze te maken tussen nakoming en ontbinding. Bij ontbinding dient het gebrekkige product terug te worden geleverd en dient de leverancier het aankoopbedrag plus een eventuele schadevergoeding aan de koper te voldoen.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met onze juridische dienst, iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 – 13.00 uur.

T: (0318) 72 78 26
E: juridischadvies@agfdetailhandel.nl


ADN Juridisch Advies

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 – 13:00 uur op (0318) 7278 26 of mail naar juridischadvies@agfdetailhandel.nl

CAO AGF Detailhandel

Download de CAO