MKB Verzuim-ontzorgverzekering

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

10 september 2020

De overheid wil dat (kleine) werkgevers vaker personeel in een vast dienstverband aannemen. Daartoe heeft zijn ministerie met MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars in een convenant de belangrijkste elementen van een nieuwe verzekering vastgelegd: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers die het financieel risico van langdurig ziek personeel niet zelf kunnen dragen en moeite hebben met het uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen.

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een aanvulling op de al bestaande verzuimverzekeringen. Met ADN Risk bieden we hiervoor DE oplossing!

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verzekering?

  • De re-integratiedienstverlening moet gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), maar is buiten het eigen bedrijf (tweede spoor) ook inbegrepen.
  • Daarnaast is het effect van het eigen verzuim op de verzekeringspremie gemaximeerd.
  • Bij dreigend langdurig verzuim wordt een casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.
  • De verzekeraar neemt een eventuele loonsanctie over als het UWV, ondanks alle inzet, toch van mening is dat de re-integratie anders had moeten verlopen, dus geen risico voor de werkgever meer.
  • De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde Arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

Let op!
Als kleine werkgever loop je aanzienlijke (financiële) risico’s wanneer je het verzuimtraject niet goed hebt geregeld. Als sanctie kan het UWV opleggen dat je een jaar langer het loon moet doorbetalen en hiervoor ben je (meestal) niet verzekerd.

ADN Zorgportaal gaat verder

Met een totaaloplossing voor verzuim en arbodienstverlening ontzorgt ADN Zorgportaal werkgevers en zijn medewerkers. En de afgelopen jaren is ADN Zorgportaal uitgegroeid tot de betaalbare branchegerichte oplossing die staat voor duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve uitvoering.

Naast dat ADN Zorgportaal voldoet aan de genoemde punten gaat het verder. De cao van de branche wordt gevolgd; wijzigt de cao, dan passen wij de voorwaarden aan. Hiermee wordt voorkomen dat je financieel wordt verrast, nu en in de toekomst.

Meer informatie: Wat betekent de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering voor jou?