Lobby: Werkkostenregeling stevig onder de loep!

Lobby: Werkkostenregeling stevig onder de loep!

17 januari 2019

ADN maakt zich in Den Haag dagelijks hard voor het terugdringen van de oneerlijke en ingewikkelde wetgeving en regels. De daarmee samenhangende administratieve rompslomp is een doorn in het oog voor de groentespecialist. We zitten daarom in het panel voor de MKB-toets. Een panel dat in het leven is geroepen door het Kabinet, waarmee samen met de partijen uit de praktijk wordt gekeken hoe regelgeving eenvoudiger, eerlijker en beter toepasbaar kan worden gemaakt.

Werkkostenregeling
De laatste bijeenkomst van het panel was gericht op de werkkostenregeling (WKR). De WKR is in het leven geroepen om de werkgever de mogelijkheid te bieden om een vrije (onbelaste) vergoeding te verschaffen aan de medewerker. Hiervoor is een percentage van de loonsom vastgesteld (1,2%). Vanuit de praktijk zijn bezwaren aangedragen tegen de toepasbaarheid. In onze branche zijn veel deeltijdcontracten en hebben we te maken met relatief lage lonen, waardoor de mogelijkheden maar zeer beperkt zijn. Daarnaast is de regelgeving voor wat er wel en niet onder de regeling valt complex en op sommige punten oneerlijk. Wanneer het totaal van de vergoedingen boven de vrije ruimte uitkomt, wordt hier maar liefst 80% ‘strafheffing’ over geheven. Dit werkt ‘creatief’ boekhouden in de hand. Als voorbeeld wordt een bedrijfsuitje dan een studiedag genoemd.

Verbetersuggesties
Naast een betere communicatie vanuit het Ministerie rondom deze wetgeving, heeft ADN een aantal verbeterpunten aangedragen die serieus bekeken zullen worden door het Ministerie:

  • In het algemeen is het van belang dat de regeling een stuk duidelijker wordt en daarmee makkelijker toepasbaar;
  • Verduidelijken van zaken die vrijgesteld zijn (noodzakelijkheidscriterium). Dus vergoedingen die je mag geven als werkgever, zonder dat deze ten koste gaan van de beschikbare ruimte van de WKR. Voorstel is gedaan om ook de Kerstpakketten en Fruitgeschenken vrij te stellen;
  • Vrijstellen van personeelsfeesten, uitjes en jubilea;
  • ADN ziet de beschikbare belastingvrij ruimte graag vergroot, zodat ook met een relatief lage loonsom er voldoende mogelijkheden zijn;
  • Vrijstellen van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
  • Laten vervallen van de verplichting om gerichte vrijstellingen aan te wijzen.

Het Ministerie heeft naar aanleiding van de gesprekken aangegeven met concrete verbetervoorstellen te komen. Wij blijven dit natuurlijk nadrukkelijk volgen en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Klik hier voor meer informatie over de werkkostenregeling (WKR).

Meer informatie of een afspraak maken?

ADN staat voor je klaar!

ADN lidmaatschap!

Profiteer van alle voordelen die het lidmaatschap voor jou kan bieden!