Intensieve samenwerking ADN & VBW

Intensieve samenwerking ADN & VBW

9 november 2018

Afgelopen 30 oktober vond de vergadering van de Ledenraad plaats. Er stonden veel interessante bespreekpunten geagendeerd, maar het belangrijkste punt van de vergadering betrof een samenwerkingsvoorstel tussen ADN en collega brancheorganisatie VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers).

ADN is voor samenwerking

Vanuit ADN hebben we al vaker geroepen dat we veel tijd verdoen met praten over samenwerking, maar dat we daar in de praktijk eigenlijk maar heel weinig invulling aan geven. Samenwerking betekent met elkaar de voordelen bespreken en op sommige onderdelen mogelijk concessies doen om tot een beter geheel te komen. De Ledenraad van ADN heeft op voordracht van het Algemeen Bestuur en directie het besluit genomen om echt invulling te gaan geven aan (verdergaande) samenwerking.

Waarom?

Die vraag is in principe niet moeilijk te beantwoorden. Samenwerking biedt veel voordelen. Zowel financieel als op het gebied van het verbreden en vergroten van kennis. In de efficiëntie zit veel besparing. We doen als brancheorganisatie tenslotte op heel veel terreinen precies hetzelfde werk. In eerste instantie gaan we de samenwerking aan de ‘achterkant’ opzetten. We gaan de administraties samenvoegen en algemene taken bundelen. ADN zal in de loop van 2019 intrekken in het pand van de VBW te Ede. Ook in de overige uitvoering gaan we kijken waar we de samenwerking verder kunnen invullen. Overigens is de VBW al vele jaren een hele goede partner, waar we al jaren op een prettige manier op onderdelen dingen samendoen.

Wat gaat er veranderen

Een aantal zaken gaat veranderen. We gaan iedereen daar nog nader over informeren. De veranderingen zullen gefaseerd worden doorgevoerd. Belangrijkste verandering voor de leden is wellicht het feit dat de ledenadministratie en facturatie gecentraliseerd zullen worden. Een eerste stap die we hierin gaan zetten is dat we overgaan op een andere (digitale) manier van factureren en daarmee zullen we ook de automatische incasso verder gaan invoeren. Het secretariaat zullen we verder gaan bundelen in de loop van 2019, waardoor we dus andere collega’s (kunnen) krijgen.

Eigen identiteit

Een belangrijke voorwaarde in de samenwerking wat is afgesproken, is het feit dat we zelfstandig zijn en blijven. ADN blijft haar identiteit behouden. Dat betekent dat we onze eigen bijeenkomsten blijven houden en dat we een eigen bestuur en ledenraad behouden. Er is dus geen sprake van een fusie, maar van twee gelijkgestemde organisaties die de krachten gaan bundelen op zo veel mogelijk terreinen. Uiteindelijk met één belangrijk en gezamenlijk doel: een zo goed mogelijke dienstverlening voor de aangesloten leden, tegen de meest gunstige voorwaarden en kosten. Het resultaat hiervan is dat we goede ondersteuning kunnen bieden in het verbeteren van het rendement van de achterban.

We zullen je op korte termijn verder informeren. Vragen kunnen natuurlijk altijd worden gesteld via de e-mail m.heemskerk@agfdetailhandel.nl of telefoon 06 51 97 03 47.


Mark Heemskerk - directeur ADN

ADN actief op social media

Volg ons op Facebook en blijf zo dagelijks op de hoogte van nieuws en actualiteiten