Informatieplicht Energiebesparing

Informatieplicht Energiebesparing

24 mei 2019

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Je moet namelijk vóór die datum rapporteren in het e-Loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) welke maatregelen je hebt uitgevoerd.

De Informatieplicht Energiebesparing is alleen van toepassing op bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Valt jouw bedrijf binnen die doelgroep, dan moet je vóór 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Stappenplan Informatieplicht

Er is een eenvoudige tool om te bepalen of de Informatieplicht op jouw bedrijf van toepassing is: het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en je weet binnen vijf minuten of jouw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen, moet je weten wat jouw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. Je kunt dit vinden op je jaarrekening of bepalen aan de hand van je maandelijkse afschriften. Ga je daarna over op de daadwerkelijke rapportage, dan moet je ook nog andere informatie bij de hand hebben.

Wattjemoetweten.nl

Op de website www.wattjemoetweten.nl is heel overzichtelijk weergegeven wat de wetgeving inhoudt. Daarnaast vind je hier de tools en uitleg over de stappen die je moet nemen. De basisuitleg kun je bekijken op dit filmpje.

Vervolgens ga je naar het ‘stappenplan’. Hier doorloop je stap voor stap de verschillende procedures. Eén van die procedures is het aanvragen van eHerkenning. Als ondernemer zul je hier de komende jaren steeds meer mee moeten gaan werken. eHerkenning is de manier van inloggen voor ondernemers. Met een eHerkenningsmiddel logt u op 1 manier veilig in bij alle aangesloten organisaties. Dat betekent minder wachtwoorden onthouden. Je dient hiervoor een abonnement af te luiten met één van de aanbieders van eHerkenning. Ook voor eHerkenning is een kort filmpje met uitleg, zie hieronder.

Wacht er niet te lang mee. Regel het op tijd zodat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen.