Informatieplicht Energiebesparing geldt vanaf 1 juli 2019

Informatieplicht Energiebesparing geldt vanaf 1 juli 2019

28 juni 2019

We hebben er een tijdje geleden al aandacht aan besteed in onze nieuwsbrief en op onze website. Graag willen we je nogmaals wijzen op de Wet milieubeheer en de Informatieplicht energiebesparing. Vóór 1 juli aanstaande dien je namelijk een rapportage in te dienen bij het e-loket van Rijksoverheid als je jaarlijks minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 verbruikt. De Wet milieubeheer verplicht je om energiebesparende maatregelen te treffen die je binnen vijf jaar terugverdient. Sinds dit jaar is daar de Informatieplicht bij gekomen, waarbij je elke vier jaar rapporteert welke maatregelen je getroffen hebt. De eerste rapportage moet vóór 1 juli zijn ingediend.

Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaal je snel of jouw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Kun je wel wat hulp gebruiken? NieuweStroom koppelt je graag aan een partner die gespecialiseerd is in de Informatieplicht.

Hier vind je meer informatie: https://www.nieuwestroom.nl/energiemarkt/wet-milieubeheer-informatieplicht-energiebesparing/