Corona-update

Corona-update

18 november 2020

Dinsdagavond 17 november werd, tijdens de persconferentie, weer een lichte versoepeling aangegeven. De versoepeling houdt in dat we weer teruggaan naar de maatregelen zoals die twee weken geleden golden. Er blijft dus sprake van een gedeeltelijke lockdown. De boodschap was duidelijk: de besmettingscijfers laten een (langzaam) dalende trend zien, maar zijn nog veel te hoog.

De belangrijkste uitkomsten van de persconferentie op een rijtje:

  • De horeca blijft gesloten. De eerste op tweede week van december zal er opnieuw worden bekeken of er mogelijkheden zijn voor versoepeling voor de horeca;
  • Ga tot half januari niet op reis, tenzij het noodzakelijk reizen betreft;
  • Het verbod op verkoop van alcohol tussen 20.00 uur en 7.00 uur blijft van kracht;
  • Blijf zo veel mogelijk thuis: dit betekent:
    * Thuis werken tenzij het niet anders kan
    * Doe alleen de boodschappen
    * Ga niet onnodig de deur uit

Kijk voor het volledige overzicht van de maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Mondkapjesplicht per 1 december

Vanaf 1 december geldt er een landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Hierover wordt binnenkort meer bekendgemaakt door het kabinet.

Testen

Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Dringende oproep

Tijdens de persconferentie werd er door Premier Rutte nadrukkelijk gewezen op het risico van drukte in de winkels. Met name de supermarkten werden hierbij genoemd, maar ook voor de overige detailhandel geldt deze waarschuwing. Vanuit ADN hebben we de laatste tijd opgeroepen om de regels na te leven en ook oog te houden op collega winkeliers in jouw omgeving en drukte in de winkelstraat. We willen dat nu nogmaals herhalen, omdat dit op dit moment echt een belangrijk punt van aandacht (en zorg) is bij de overheid. ADN houdt zich druk bezig met de lobby richting de overheid rondom dit thema, waarbij we zo veel mogelijk goede voorbeelden aandragen.

Blijf allen alert in en rondom je eigen winkel en bedenkt nu al hoe je, binnen jouw winkel, het beste kunt omgaan met de drukte van de aankomende feestmaand. Op die manier kom je straks niet voor verrassingen te staan.