Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

3 juni 2019

Werkgevers ervaren drempels bij het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. Om ze tegemoet te komen is er een compensatieregeling in het leven geroepen. Transitievergoedingen die worden betaald vanwege beëindiging van het dienstverband met een langdurig zieke werknemer, worden gecompenseerd.

Wat betekent deze regeling voor jou?

Heb je een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt? Is de arbeidsovereenkomst beëindigd en heb je een transitievergoeding betaald? Dan kun je met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit is mogelijk bij dienstverbanden die zijn beëindigd vanaf 1 juli 2015.

Wanneer kun je de compensatie aanvragen?

Vanaf 1 april 2020 kunnen de compensaties worden aangevraagd bij het UWV. Het is dus erg belangrijk om alles wat je voor de aanvraag nodig hebt goed te bewaren.

Hoe lang kun je de compensatie aanvragen?

Transitievergoeding betaald vóór 1 april 2020
Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Transitievergoeding betaald na 1 april 2020
Werkgevers die vanaf 1 april 2020 transitievergoedingen aan werknemers betalen, moeten de aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat ze de transitievergoeding hebben betaald.

Welke gegevens?

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

  • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • de duur van het dienstverband;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat transitievergoeding is betaald;
  • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Weke documenten bewaren?

  • De ontslagvergunning.
  • De beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt wanneer de werknemer ziek was en dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was).
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs dat de (totale) transitievergoeding betaald is.

ADN Juridisch Advies

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 – 13:00 uur op (0318) 7278 26 of mail naar juridischadvies@agfdetailhandel.nl