Brede coalitie wil maatregelen voor meer groenten en fruit op school en werkvloer

Brede coalitie wil maatregelen voor meer groenten en fruit op school en werkvloer

7 juni 2018

Artsen, wetenschappers, tuinders, schoolleiders en cateraars roepen Kamer en kabinet in een gezamenlijke brief op om de consumptie van groenten en fruit op werk en school te bevorderen. Zij pleiten er onder meer voor om het aanbod van gezonde voeding op de werkvloer op te nemen in de ARBO-wet. Daarnaast willen de ondertekenaars van de brief de invoering van een gezond eetmoment op scholen zodat kinderen minstens 50 gram groenten en één stuk fruit per dag eten.

Het aantal kinderen en volwassenen met overgewicht is hoog, het aantal mensen met diabetes II en andere leefstijlgebonden ziekten stijgt en we eten nog steeds teveel suiker, vet en zout. Ondertussen is er in het afgelopen jaar drie procent minder groenten en fruit gekocht door Nederlandse huishoudens.

Gert Mulder van GroentenFruit Huis en mede- initiatiefnemer: “De tijd is rijp voor actief kabinetsbeleid om het eten van groenten en fruit op school en werk actief te stimuleren. Dat is heel gezond en vooral: heel lekker.”

De ondertekenaars vinden het schrikbarend dat het overgrote deel van de kinderen en volwassenen nog steeds te weinig groenten en fruit eet. Kinderen eten daarbij nog geen drie procent van hun groenten op school, waar zij een groot deel van de dag zitten. Daar zien zij een grote kans. Zo stellen de ondertekenaars van de brief voor om de opbrengst uit de BTW-verhoging op groenten en fruit te gebruiken om de consumptie van gezonde voeding op scholen te stimuleren. Ook zouden gezonde schoolkantines de norm moeten worden in het voortgezet onderwijs.

Mulder: “Op het werk en zeker op school hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid voor de gezondheid van kinderen en werknemers. Het verstrekken van gezonde voeding wordt gezien als loon in natura, maar andere beschermende maatregelen zoals helmen en schoeisel, zijn wel fiscaal vrijgesteld.”

Op dit moment werken minister Schouten en staatssecretaris Blokhuis aan onder meer het Preventie Akkoord. Een gezonde leefstijl, waar de consumptie van groenten en fruit een onderdeel van is, kan bijdragen aan een goede gezond. Daarom zou het bevorderen van de consumptie van groenten en fruit een prominente plek in het akkoord moeten krijgen.

Mulder: “Het aanbieden van groenten en fruit op school en de werkplek kunnen bijdragen aan een gezonde maatschappij. We roepen Kamer en Kabinet op om hier een bijdrage aan te leveren en de opbrengsten uit de BTW-verhoging op groenten en fruit aan te wenden voor het verstrekken van groenten en fruit op het werk en op scholen.”