Aandachtspunten Belastingdienst op een rij

Aandachtspunten Belastingdienst op een rij

23 juni 2020

Vanwege de coronamaatregelen zien de werkdagen voor veel werkgevers en hun personeel er anders uit. Dit kan vragen oproepen. De Belastingdienst geeft uitleg over een aantal onderwerpen die van belang zijn tijdens de coronacrisis.

1. Verruiming vrije ruimte

De vrije ruimte is voor het jaar 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Werkgevers mogen dit percentage van hun fiscale loon onder meer besteden aan onbelaste vergoedingen. Zij kunnen dit geld gebruiken om hun medewerkers een bloemetje een fruitgeschenk of cadeaubon te sturen en hiermee tegelijkertijd sectoren steunen die zijn getroffen door corona.

2. Vaste reiskostenvergoeding en vaste kostenvergoeding

Krijgen werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken zij vanwege corona nu grotendeels of volledig thuis? Dan is het niet nodig de vaste reiskostenvergoeding aan te passen. Zolang de coronamaatregelen gelden en als de werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg op de reiskostenvergoeding, mogen werkgevers blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding oorspronkelijk is gebaseerd. Onder dezelfde voorwaarden mogen ook andere afspraken over vaste vergoedingen blijven doorlopen. Bijvoorbeeld de maandelijkse vergoeding voor kosten onderweg van vertegenwoordigers.

3. Schriftelijke vastlegging arbeidscontracten tot 1 juli

Sinds 2020 mag de lage WW-premie toegepast worden voor werknemers die op 31 december 2019 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden (met uitzondering van oproepkrachten). Dit op voorwaarde dat deze contracten schriftelijk vast zijn gelegd. Alleen dan mag je de lage WW-premie gebruiken. Vanwege corona kregen werkgevers extra tijd om dit op orde te maken. Werkgevers hebben hiervoor de tijd tot 1 juli aanstaande. Zorg voor deze datum dat de arbeidscontracten van de betreffende medewerkers op orde zijn en goed schriftelijk zijn vastgelegd. Dit kan ook op afstand worden geregeld. Lees meer

Bekijk voor meer informatie over belastingmaatregelen voor werkgevers in coronatijd het overzicht op belastingdienst.nl.