ADN op vol vermogen in de Corona-lobby

ADN op vol vermogen in de Corona-lobby

20 maart 2020

ADN is nu dag en nacht actief in de Corona-lobby. Op veel terreinen tegelijk zorgen we samen met andere retailorganisaties voor belangrijke besluiten op gebied van ondernemerssteun, zorg voor de medewerkers, kostenbeheersing en liquiditeit en promotie. Nog niet op alle punten is al definitief antwoord. ADN zal steeds de voortgang op de punten communiceren.

Versoepeling bij de WW-premiedifferentiatie

De premiedifferentiatie tussen vaste en flexibele contracten die met de Wab is ingevoerd, wordt op een aantal punten tijdelijk versoepeld. In normale omstandigheden wordt de werkgever bij teveel (> 30%) overwerk “bestraft” met een hogere WW-premie (+ 5%). Gezien alle omstandigheden nu hebben we bereikt dat deze verhoging in dit jaar niet aan de orde is. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Huurkosten

Op dit moment vindt er lobby plaats met de (grote) vastgoedeigenaren en het Kabinet om te bekijken wat er mogelijk is op het gebied van uitstel van betaling voor de zakelijke huurkosten. Zoals het er nu naar uitziet zal er uitstel worden gegeven voor betaling van de maand april. Dit geeft vervolgens weer wat ruimte om de ontwikkelingen verder te bekijken en vervolgstappen te nemen. We wachten hiervoor op bevestiging.

Aflossen leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de basis gezond moeten zijn. Op dit moment worden gesprekken gevoerd om de betaling van de zakelijke huurkosten voor de maand april uit te stellen. Definitieve details volgen binnenkort.

Uitstel betaling lokale lasten

ADN pleit ervoor dat lokale lasten voorlopig nog niet betaald hoeven te worden. Verschillende gemeenten zijn aan het bekijken (of hebben dat al toegezegd) of er uitstel van betaling kan worden gegeven. Er is nog geen uniforme afspraak gemaakt over uitstel betaling lokale lasten. Per gemeente kan er wel een aanvraag worden gedaan.