ADN neemt deel aan Ondernemersberaad van ministerie EZK

ADN neemt deel aan Ondernemersberaad van ministerie EZK

27 mei 2019

Periodiek organiseert EZK een ondernemersberaad. ADN is ook hierbij aanwezig. Het is een platform waar direct contact en overleg is met beleidsmakers van verschillende Ministeries (EZK, maar ook SZW en Onderwijs).

Een belangrijk gespreksonderwerp op deze tafel is bijvoorbeeld de oneerlijke concurrentie wanneer het gaat om levering aan de consument. Wanneer dat meer dan 50% van de omzet (levering aan de eindconsument) bedraagt, dient een bedrijf onder de CAO voor de AGF Detailhandel te vallen en afdracht te doen aan Sociaal Fonds en de pensioenregeling te hanteren. Dit gebeurt (nog) niet in alle gevallen.

Aansluitend aan dit ondernemersberaad heeft ADN afgesproken dat er een delegatie van EZK een gesprek met het ADN en VBW-bestuur zal hebben op 10 september a.s. Zo kunnen we direct onze vragen/wensen met het ministerie bespreken.

Sommige lobbyactiviteiten kosten veel tijd, anderen zijn relatief makkelijk te realiseren. Doordat ADN aan verschillende belangrijke tafels meepraat zijn de lijnen kort met de beleidsmakers. Van de kant van de beleidsmakers wordt er weer veel waarde gehecht aan de input vanuit de praktijk. Zo ontstaat er vaak een mooie wisselwerking.