17/11/2020
BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Een stimuleringsregeling om bedrijven te laten investeren. Dankzij lobby van ADN, in samenwerking met MKB-Nederland, heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen, waarbij de percentages - in positieve zin voor het mkb - van de Baangerelateerde Investeringskorting zijn aangepast.
12/11/2020
ADN helpt je met een uniek receptenboekje vol feestelijke recepten voor de Kerst. In dit receptenboek staan bijzondere gerechten die jij in je winkel kunt maken en verkopen. Daarnaast hebben we de recepten ook omgezet naar consumentenrecepten, die je kunt verspreiden onder je klanten.
10/11/2020
Tijdens de officiële opening maakte het Nationaal Schoolontbijt ook de resultaten bekend van het onderzoek naar gezond eten op school. Tijdens het onderzoek lunchten kinderen uit groep 5 tot en met 8 zes maanden lang samen op school.
10/11/2020
Sinds afgelopen vrijdagmiddag is er intensief contact geweest met de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid over de openstelling van de winkels. Hierbij zijn richtlijnen vastgelegd met betrekking tot handhaving waarin de detailhandel belangrijk onderwerp van gesprek is. Dit heeft geleid tot een (concept) gezamenlijke startnotitie.
06/11/2020
ADN voert, net als tijdens de eerste coronagolf, volop lobby om winkelsluitingen te voorkomen. Dat doen we als collectief van brancheorganisaties binnen MKB-Nederland. Om die reden is er een brief opgesteld en verstuurd naar de voorzitter van de Veiligheidsregio’s, waarin wordt aangegeven dat er binnen de (kleinere) detailhandel volop wordt ingezet om verspreiding van het virus in te perken.