WAB
Medewerkers

WAB

23 september 2019

Op 1 januari 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ook wel WAB genoemd, in werking treden. Er zullen hierdoor zeer ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht plaatsvinden. De overheid wil met name bereiken dat werkgevers meer werknemers in vaste dienst nemen.

Om jullie alvast helemaal op de hoogte te brengen van al deze wijzigingen zullen wij vanaf donderdag 26 september elke week nader ingaan op een van de wijzigingen uit de WAB. Hieronder vind je de lijst met onderwerpen van de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt.

De belangrijkste wijzigingen in de WAB zijn:

Om voor 1 januari 2020 volledig op de hoogte te zijn van alle wijzigingen, is het advies om de aankomende maanden de website goed bij te houden en alles te lezen. Zo weet je aan het einde van 2019 precies wat je in 2020 allemaal te wachten staat.

Wijzigingen in oproepcontracten

Donderdag 3 oktober zullen wij als eerste ingaan op de oproepcontracten. Velen van jullie werken met oproepkrachten. De overheid wil de oproepkrachten meer zekerheid bieden, door hogere eisen te stellen aan de werkgever. Er komen diverse regels bij waaraan de werkgever, met oproepkrachten, zal moeten voldoen. We zullen ingaan op de wijzigingen met betrekking tot; de arbeidsomvang, het oproeptermijn, de wijze van oproepen en tot slot het intrekken van een oproep.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het lezen van dit artikel nog vragen, dan kun je contact opnemen met ADN Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08:30- 13:00 op het nummer (0318) 72 78 26, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridischadvies@agfdetailhandel.nl.