WAB
Medewerkers

WAB

23 september 2019

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ook wel WAB genoemd, in werking getreden. Er vinden hierdoor zeer ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht plaats. De overheid wil met name bereiken dat werkgevers meer werknemers in vaste dienst nemen.

Hieronder vind je de lijst met onderwerpen van de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt.

De belangrijkste wijzigingen in de WAB zijn:

Wijzigingen in oproepcontracten

Velen van jullie werken met oproepkrachten. De overheid wil de oproepkrachten meer zekerheid bieden, door hogere eisen te stellen aan de werkgever. Er komen diverse regels bij waaraan de werkgever, met oproepkrachten, zal moeten voldoen. We zullen ingaan op de wijzigingen met betrekking tot; de arbeidsomvang, het oproeptermijn, de wijze van oproepen en tot slot het intrekken van een oproep.

Arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen vóór 1 april 2020

Een voorwaarde voor het lage WW-tarief is dat werkgever en werknemer allebei hebben getekend voor het vaste contract. Bij de overgang van een tijdelijk naar een vast contract maakt de werkgever niet altijd een nieuw contract op. In de praktijk stuurt hij/zij vaak wel een bevestigingsbrief, maar daarop staat dan alleen zijn/haar handtekening en niet die van de werknemer. Op die manier voldoe je als werkgever niet aan de eis dat er een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd is. Je betaalt dan alsnog het hoge WW-tarief. Je hebt als werkgever tot 1 april 2020 de tijd om aan dit zogenoemde schriftelijkheidvereiste voor de lage WW-premie te voldoen.

Om niet de hoge WW-premie (7,94%) maar de lage (2,94%) te hoeven betalen, moet je kunnen bewijzen dat er sprake is van een vast dienstverband met een vaste omvang. De geldende afspraken tussen werknemer en werkgever staan echter niet altijd op papier. Dit is bijvoorbeeld het geval als een tijdelijk contract stilzwijgend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geworden. De juridische dienst van ADN heeft voor deze gevallen een model-addendum opgesteld. Het ondertekende addendum kan gehecht worden aan de geldende arbeidsovereenkomst en in zijn geheel worden opgenomen in de loonadministratie. Leden van ADN kunnen dit model-addendum gratis opvragen via info@agfdetailhandel.nl

Ook op de loonstrook moet overigens vermeld worden of er sprake is van een vast dienstverband. Indien u in een andere situatie een addendum nodig heeft, of indien u niet zeker weet of u een addendum nodig heeft, neem dan even contact op met onze juridische dienst.

Transitievergoeding vanaf dag 1

De transitievergoeding werd geïntroduceerd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ, sinds 1 juli 2015). Het is een vergoeding voor de werknemer wanneer je als werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen. Op grond van de WWZ hoefde je de transitievergoeding alleen te betalen na een dienstverband van tenminste twee jaar. Met de WAB verdwijnt die drempel. Ook verandert de opbouw van de transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding is voor alle medewerkers gelijk, ongeacht hun leeftijd en de duur van het dienstverband.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het lezen van dit artikel nog vragen, dan kun je contact opnemen met ADN Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08:30- 13:00 op het nummer (0318) 72 78 26, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridischadvies@agfdetailhandel.nl.