• FAQ Corona

Antwoorden op vragen rondom inzet medewerkers

Corona-update 06-04-2020

Rechten, plichten en vooral goede communicatie

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van jouw rechten en plichten als werkgever, maar natuurlijk ook de rechten en plichten van jouw medewerkers. Zorg dat je, juist ook in deze tijd, goed blijft communiceren met je medewerkers. In gezamenlijk overleg, met wederzijds begrip zijn de meeste ‘problemen’ wel onderling op te lossen. Het is in deze periode ook een kwestie van geven en nemen. Vaak zijn de vragen die binnen komen heel erg specifiek gericht op een bepaalde situatie. We verzamelen hier de algemene vragen die binnenkomen en vermelden daar de antwoorden bij.

Meer informatie of contact

Andere vragen, neem dan contact op met de ADN juridische dienst (0318) 72 78 26 of via de e-mail: juridischadvies@agfdetailhandel.nl.

Hoe ga ik met een (zieke) medewerker om tijdens Corona?

De ADN Juridische Dienst heeft een overzichtelijk stappenplan opgesteld waar je veel antwoorden kunt vinden.
Klik hier voor het Stappenplan.

Mijn werknemer wil thuisblijven vanwege de kwetsbare gezondheid van haar echtgenoot/kind. Wat moet ik doen?

Als de echtgenoot/het kind niet ziek is, is er eigenlijk geen reden om niet te komen werken. De oplossing kan in overleg gezocht worden in: min-uren, opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof.

Kan ik per direct oproepkrachten niet meer oproepen en de loonbetaling aan hen stopzetten?

Dat ligt eraan. De loondoorbetalingsplicht kan voor maximaal 6 maanden uitgesloten worden. Daarna kan deze werknemer loon vorderen op basis van de gemiddelde uren in de laatste 3 maanden. Overigens kan in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ook voor oproepkrachten een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd.

Mag ik van werknemers verlangen dat ze tijdelijk andere werkzaamheden gaan verrichten?

Als de reguliere werkzaamheden door de coronacrisis zijn weggevallen, lijkt hier sprake te zijn van een redelijk verzoek , mits de alternatieve werkzaamheden (zo) dicht (mogelijk) bij de oorspronkelijke werkzaamheden liggen.

Zijn er vanwege de coronacrisis wettelijke arbeidsrechtelijke bepalingen ingetrokken of versoepeld?

Nee.

Kan ik mijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Nee, dat kan je niet. Je kunt het wel vragen, maar je kunt het niet afdwingen. Een werkgever mag alleen de vakantie vaststellen zonder dat de werknemer er mee instemt, als hij bedongen heeft dat hij dat mag doen. Maar dan moet de werknemer wel de tijd hebben om zijn vakantie voor te bereiden, dus tegen medewerkers zeggen dat ze de volgende week vakantie hebben kan ook niet.

Maar je kunt het je medewerkers natuurlijk wel vragen. Dat gebeurde ook veel tijdens de financiële crisis in 2008/2009. Ervaring leerde toen dat als de situatie daarom vraagt, veel werknemers bereid zijn om een steentje bij te dragen. Het gaat natuurlijk ook om hun werkgelegenheid.

Mijn werknemer wil niet werken vanwege het virus. Moet ik hem/haar doorbetalen?

Een werknemer kan niet louter uit angst voor besmetting, zonder een acuut gevaar, zijn werk onderbreken dan wel weigeren om op het werk te verschijnen. Als de werkgever de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen en de werknemer is daarvan op de hoogte gesteld, dient de werknemer gewoon te verschijnen, uiteraard alleen als de werknemer zelf geen klachten heeft en thuiswerk niet mogelijk is.

Indien je werknemer uit angst niet verschijnt hoeft dat niet voor rekening van werkgever te komen. Te denken valt aan het registreren van min-uren, het opnemen van verlof (alleen met instemming van werknemer) of onbetaald verlof.

Ik heb een nieuwe medewerker in de proeftijd, wat is het advies?

Als de omzetontwikkeling op dit moment dermate negatief is, dat het noodzakelijk is om te strepen in capaciteit, dan is het verstandig om per direct afscheid te nemen van deze nieuwe medewerker.

Een tijdelijk contract van een medewerker verloopt binnenkort, wat is het advies?

Als de omzetontwikkeling op dit moment dermate negatief is, dat het noodzakelijk is om te strepen in capaciteit, dan is het verstandig om geen tijdelijke contracten te verlengen.

Kan ik van medewerkers vragen om andere tijden te komen werken?

Ja als werkgever kun je, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, aan je medewerkers vragen om op aangepaste tijden te werken.


Homepage Corona-dossier