Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

Corona-update 5 juni 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal lijkt veel op zijn voorlopers. RVO opent het loket voor het aanvragen naar verwachting midden juni.  Zodra dit loket geopend wordt zal de overheid dit bekendmaken. Voor nu is het van belang dat u bekijkt in welk kwartaal u het meeste omzet heeft gedraaid Q2 2019 of Q3 2020. Het is verstandig om deze gegevens in ieder geval bij de hand te hebben voor als het loket wordt geopend. 

Er zijn drie punten die er voor de retail uitspringen: 

 • De optie om te kiezen voor een vergelijking met Q2 2019 of Q3 2020 om de omzetdaling en subsidie te bepalen; 
 • De verhoging van de vergoeding van 85% naar 100%; 
 • Het ontbreken van de voorraadvergoeding. 

Het is van belang om goed in de gaten te houden of u voldoet aan het criterium voor de omzetdaling van 30%.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 26-01-2021

TVL: tegemoetkoming vaste lasten De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan tot en met 29 januari 2021 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

De tegemoetkoming van minimaal 750 euro en maximaal 90.000 euro is voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Uitbreiding TVL

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de TVL regeling wordt uitgebreid voor de periode Q1 2021. Deze uitbreiding is nog niet actief bij de opening van TVL Q1 2021 in februari. RVO berekent de TVL Q1 2021 nog met de voorwaarden die bekend waren vóór 21 januari. Je ontvangt later automatisch een extra betaling. Kom je in het 1e kwartaal van 2021 voor het eerst in aanmerking voor TVL? Dan kun je niet direct TVL Q1 2021 aanvragen bij RVO. De aanvraagdatum wordt nog bekendgemaakt.

Uitbreiding in het kort:

Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar een vast percentage van 85%.

 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 750 euro naar 1.500 euro.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in Q1 2021 en wordt verhoogd naar 21%.
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel.
 • De TVL wordt niet afgebouwd.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze regeling wordt gebaseerd op de TVL regeling. De regeling geldt voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. De referentieperiode wordt het 3e kwartaal van 2020. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt. Ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 kunnen de reguliere TVL Q1 2021 aanvragen. In het 2e kwartaal van 2021 kunnen deze starters alleen van de aparte startersregeling gebruik maken. Het loket opent waarschijnlijk in mei.

Aanvragen TVL Q4 2020

Je kunt de subsidie tot en met 29 januari 2021 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Let op: na 29 januari 2021 17.00 uur kun je TVL Q4 2020 en de gekoppelde opslag VGD niet meer aanvragen. Wacht niet op kwartaalcijfers, maar maak een voorzichtige schatting en vraag aan. In de vaststelling kun je de werkelijke omzetcijfers doorgeven.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of hoger, of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde laten aanvragen. Een accountant of tussenpartij kan voor jou TVL aanvragen met eHerkenning. Ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij bevoegd is om een TVL-aanvraag voor je te doen, en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk hier het collectief aanbod voor E-herkenning.

Subsidiepercentage TVL Q4 2020

Het subsidiepercentage voor TVL Q4 2020 stijgt mee met het omzetverlies van de aanvrager.

Eerder was het TVL-subsidiebedrag vastgesteld op 50%. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage nu 50%, dat loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%. Vrijwel alle mkb-bedrijven en zzp’ers met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL.

Verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes

De TVL 1 regeling is inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

 • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020. Deze kun je van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur aanvragen.
 • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021. Aanvragen kan waarschijnlijk vanaf februari 2021.
 • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021.

Voor wie is de huidige TVL Q4 2020?

De TVL Q4 2020 is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL subsidie aanvragen. Je omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Je omzetverlies moet minimaal 30% zijn voor de periode oktober tot en met december 2020. Er is geen beperking van SBI-codes. Uitgezonderd blijven krediet- en financiële instellingen en holdings. Heeft je bedrijf meerdere SBI-codes voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je TVL-aanvraag.

Er zijn nog andere voorwaarden voor het ontvangen van TVL. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben. Let op: deze subsidie is bedoeld voor grote nood en kan niet worden aangepast als bedrijven net niet aan 30% omzetverlies komen. Een lopende regeling open breken voor een maand op maand vergelijking, is niet meer uitvoerbaar, aldus het kabinet.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt? Vanaf eind januari 2021 kun je voor de berekening van de tegemoetkoming de adviestool TVL van RVO gebruiken. Nu staat het percentage in de tool nog op 50%.

Bedrijven die na 1 oktober en uiterlijk op 15 december 2019 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister gebruiken de omzetcijfers van de eerste 3 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot en met 15 maart 2020. Dit bedrag deel je door het aantal maanden dat je in bedrijf bent. De uitkomst vermenigvuldig je met 3. Deze tegemoetkoming TVL Q4 2020 is voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020.

Bedrijven die na 29 februari 2020 en uiterlijk op 15 maart 2020 zijn gestart, kunnen een minimale subsidie van 750 euro ontvangen. Hiervoor moet je verklaren dat je vaste lasten van oktober tot en met december 2020 minimaal 3.000 euro zijn.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling: · Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp'ers vallen hier ook onder.

 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode oktober tot en met december 2020 minimaal 3.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister. · Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Bekijk hier de uitzonderingen.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. · Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten. · Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend.

TVL Q4 2020 in relatie tot TVL 1, TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van TVL 1 of de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL Q4 2020. De compensatie van de TVL Q4 2020 gaat over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TVL 1 en TOGS.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL Q4 2020 als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q4 2020 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL Q4 2020 heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q4 2020 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Het kabinet ondersteunt ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche met een module voor Q4 2020 en Q1 2021. De evenementenmodule voor Q4 2020 gaat naar verwachting in de tweede helft van januari 2021 open voor een periode van 4 weken. De evenementenmodule voor Q1 2021 gaat naar verwachting open in het eerste kwartaal van 2021. Over de aanvraagprocedure wordt later meer bekendgemaakt.

De module geldt voor bedrijven in en toeleveranciers van de evenementenbranche die aan alle voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • De ondernemer verdiende in Q2 en Q3 van 2019 minimaal 50% van zijn omzet aan publieke evenementen in die periode. Hoe de ondernemer dit kan bewijzen, wordt uitgewerkt.
 • De ondernemer heeft in Q2 en Q3 van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld.De ondernemer kan dit laten zien. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • De georganiseerde, verplaatsbare evenementen (zie punt hierboven) waren publiekelijk toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Bij het evenement was een verzameling mensen aanwezig die zich binnen een tijdvak op een locatie of terrein hebben bewogen. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen. De ondernemer heeft in juni t/m september 2020 TVL subsidie aangevraagd en gekregen.
 • De ondernemer komt in Q4 2020 en/of in Q1 2021 niet in aanmerking voor TVL-subsidie. Dat komt door een lage referentieomzet in het vierde kwartaal en/of het eerste kwartaal van 2019, waardoor de drempel van €3.000 vaste lasten niet wordt gehaald.

Als een bedrijf voor TVL Q4 2020 in aanmerking komt, dan kan het bedrijf geen gebruik maken van de evenementenmodule. Ook niet als het bedrijf minder dan 30% omzetverlies heeft.

Bron: Kvk.nl

Corona
Corona
Overzichtspagina