Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer volop. Daarom is het voornemen om per 1 oktober 2021 het steunpakket dat de Nederlandse economie sinds maart 2020 heeft geholpen, te stoppen. Daaronder valt ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL ondersteunt ondernemers en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen, voor het derde kwartaal staat de regeling open tot 26 oktober 2021. Meer informatie over de TVL klik hier.

Het kabinet stopt vanaf 1 oktober 2021 met de regelingen NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen. Een aantal specifiek ondersteunende maatregelen blijft wel van kracht in het 4e kwartaal. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Corona
Corona
Overzichtspagina