Antwoorden op vragen rondom inzet medewerkers

Corona-update 22-01-2022

Rechten, plichten en vooral goede communicatie
Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van jouw rechten en plichten als werkgever, maar natuurlijk ook de rechten en plichten van jouw medewerkers. Zorg dat je, juist ook in deze tijd, goed blijft communiceren met je medewerkers. In gezamenlijk overleg, met wederzijds begrip zijn de meeste ‘problemen’ wel onderling op te lossen. Het is in deze periode ook een kwestie van geven en nemen. Vaak zijn de vragen die binnen komen heel erg specifiek gericht op een bepaalde situatie. We verzamelen hier de algemene vragen die binnenkomen en vermelden daar de antwoorden bij.

Hoe ga ik met een (zieke) medewerker om tijdens Corona?
De ADN Juridische Dienst heeft een overzichtelijk stappenplan opgesteld waar je veel antwoorden kunt vinden.
Klik hier voor het Stappenplan.

Kan ik mijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?
Nee, dat kan niet. Je kan het wel vragen, maar je kunt het niet afdwingen. Een werkgever mag alleen de vakantie vaststellen zonder dat de werknemer er mee instemt, als hij bedongen heeft dat hij dat mag doen. Maar dan moet de werknemer wel de tijd hebben om zijn vakantie voor te bereiden, dus tegen medewerkers zeggen dat ze de volgende week vakantie hebben kan ook niet.

Maar je kunt het je medewerkers natuurlijk wel vragen. Dat gebeurde ook veel tijdens de financiële crisis in 2008/2009. Ervaring leerde toen dat als de situatie daarom vraagt, veel werknemers bereid zijn om een steentje bij te dragen. Het gaat natuurlijk ook om hun werkgelegenheid. Daarnaast kan je gebruik maken van de ruimte in het jaarurenmodel, door nu een passende planning te maken.

Mijn medewerker had vakantie aangevraagd (en was toegekend), maar wil deze nu verplaatsen naar later in het jaar. Ik heb op dit moment geen werk voor de medewerker, moet ik daar als werkgever aan meewerken?
Wettelijke arbeidsrechtelijke bepalingen zijn niet ingetrokken of versoepeld. Een aangevraagd en goedgekeurd verlof kan niet meer eenzijdig door de werknemer worden ingetrokken. Het eventueel verplaatsen van de vakantie moet in overleg met de werkgever. Als de partner van een werknemer de vakantie al heeft verplaatst, is dat een risico wat de (partner van de) werknemer heeft genomen.

Of latere opname mogelijk is, is afhankelijk van de vakantieplanning op dat moment en het aantal resterende verlofdagen. In eerste instantie kan werkgever vasthouden aan het feit dat de werknemers nu verlof hebben. De betreffende werknemers geven aan toch te willen werken. Echter bepaalt de werkgever of dat kan. Eventueel kan daarvoor gebruik gemaakt worden van de cao regeling of de NOW regeling.

Als een gezinslid ziek is, moet het hele gezin thuis blijven. Is dit een calamiteit en dus doorbetalen van loon (gelijk als bij quarantaine)?
Ervan uitgaande dat de werknemer zelf geen verschijnselen vertoont:

  • Als een gezinslid van de werknemer lichte verkoudheidsverschijnselen heeft, kan de werknemer gewoon werken. Als een gezinslid ernstiger ziek is, is het beter dat werknemer thuisblijft. Een huisarts kan hier wel om advies worden gevraagd. Als een gezinslid het coronavirus heeft, moet de werknemer thuisblijven.
  • Er geldt in alle gevallen een loondoorbetalingsverplichting.

Als een gezinslid van een medewerker corona heeft, moet de medewerker in quarantaine (tenzij de medewerker geboosterd is of korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad). Is dit een calamiteit en dus doorbetalen van loon?
De quarantaine is opgelegd door de overheid. Het valt de medeweker aldus niet te verwijten dat hij niet kan werken en er geldt een loondoorbetalingsverplichting.

Mijn werknemer wil niet werken vanwege het virus. Moet ik hem/haar doorbetalen?
Een werknemer kan niet louter uit angst voor besmetting, zonder een acuut gevaar, zijn werk onderbreken dan wel weigeren om op het werk te verschijnen. Als de werkgever de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen en de werknemer is daarvan op de hoogte gesteld, dient de werknemer gewoon te verschijnen, uiteraard alleen als de werknemer zelf geen klachten heeft en thuiswerk niet mogelijk is.

Indien je werknemer uit angst niet verschijnt hoeft dat niet voor rekening van werkgever te komen. Te denken valt aan het registreren van min-uren, het opnemen van verlof (alleen met instemming van werknemer) of onbetaald verlof.

ADN Juridische Dienst
ADN Juridische Dienst
Andere vragen of meer info? Neem dan contact op met de ADN Juridische Dienst
Corona
Corona
Overzichtspagina